ANDERJAUS Tradizioz, baserrien hazkuntzak elementu eta bolumen berrien gehitze bitartez egin ziren. Kasu askotan ordea eraikinaren orientazio eta itxurari kalte handia egin diote. Gurutz Ondo (Anderjaus) baserriaren kasuan, bere garaian gehitutako bolumenek mendabaldeko orientazioa eta bailarako ikuspegia guztiz moztu zuen. Proiektu berriak jatorrizko bolumen nagusia berreskuratu eta mendebaldeko orientaziori garrantzia ematea eduki du helburu egitura sistema berri batek ber-egituratzen duelarik. / Tradicionalmente, las ampliaciones de los caseríos se efectuaban mediante la suma de nuevos elementos y volúmenes. Perjudicando en muchos casos la orientación y el aspecto del edificio. En el caso del caserío Gurutz Ondo (Anderjaus), los volumenes se sumaron en su momento, cortaban del todo la orientación hacia el oeste y las vistas hacia el valle. Este proyecto recupera el volumen principal original y recupera la orientación hacia el oeste mediante un nuevo sistema estructural. + info / video