HAURTZAINDEGI + NEGUTEGI Proposamena haurtzaindegi baterako gune estali bat egitea da. Egungo haurtzaindegia elementu aurrekoitziz eraikia dagoenez bi baldintza planteatuko dira gune estalirako: “desmuntagarritasuna” eta “ber-erabilpena”. Hori ahalbidetuko duen eraikuntza sistema NEGUTEGIena izango da. Nahiz eta jatorrian lehen sektoreko produktuak ekoizteko “eraikin” bezala ezagutu, berauen garapen eta kalitate espazialak beste erabilera anitzeko espazioak sortzeko aukera ematen du. Sistema hori arina, ekonomikoa eta muntatzeko erraza izateaz gain, berrerabili eta tokiz mugitu daiteke. Horretaz gain, argiztapena bermatu eta landaredia bertan hazteko aukera paregabea du./ La propuesta consiste en contruir un recinto cubierto una guardería. La guardería existente está fabricada por elementos prefabricados, por lo que se toman dos pautas principales para dicho recinto cubierto: “desmontabilidad” y “reutilización”. El sistema de INVERNADERO nos permitirá conseguir esas pautas. Aunque en origen se conozca como un “edificio” de producción del sector primario, su desarrollo y calidad espacial permiten crear espacios de usos múltiples. Este sistema además de ligero, económico y fácil de montar, se puede reutilizar y mover a otro sitio. Por otra parte, garantiza la iluminación y permite la plantación interior de vegetación.