INDUSTRIALIFTING Pabilioiaren hasierako egoeran beharren araberako elementu ezberdinen arteko pilaketa atzematen da. Zubi-garabi egitura aurretik eraikita dagoen eraikin batean txertatzen denean, zartadura eta pitzadurak ekartzen dituzte mugimendu eta bibrazioek. Proposamenak enpresaren irudia bateratzea du helburu, baita eraikinaren eraikuntza-kalitatea hobetzearena. Horretarako, altzairu mikroperforatuzko azala proposatzen da, irudi unitario eta irmo bat sortzeko. Azal hori zulatu egingo da gainazalean zehar argi naturala igaro dadin./ La situación inicial del pabellon consiste en una suma de diferentes elementos que se han ido apilando en base a las necesidades. La incorporación de la estructura metálica de puente grua a un edificio existente, conlleva fisuras y grietas a causa de los movimientos y las vibraciones. La propuesta trata de unificar la imagen de la empresa, así como mejorar su calidad constructiva, mediante una piel adosada de acero microperforado. Así la dotaría de una imagen unitaria y contundente. Dicha piel estará perforada de tal manera que la luz natural entre tamizada a través de ella. + info / video