NIRETXEKOPATIOAK Lokal bat etxebizitza bihurtzeko proiektua da hau, Orioko egoitzazko auzoan, Oria ibaiaren ertzean. Jatorrizko lokalak 130m2 ditu. Orientazio nagusia iparraldera duenez eta N-634 errepidearen gertutasuna dela eta etxebizitza m2-ak galtzea erabakitzen da “kalearekin erlazioa” irabazteko. Hau lortzeko soluzioa 3 kanpo-patio etxebizitzaren barnean eranstea da. Etxebizitza egituratzen duten bi korridoreak, biltegi zonaldea dira eta eguneko eta gaueko erabilerak banatzen dituzte. / Transformación de local a vivienda que se sitúa en un barrio residencial de Orio, a orillas del río Oria. El local original tiene alrededor de 130m2. Debido a su orientación principal a norte y la cercanía de la carretera N-634 se apuesta por perder m2 de vivienda para ganar mayor “sensación de contacto con el exterior”. La solución consiste en incorporar 3 patios exteriores en el interior de la vivienda. Los dos pasillos que articulan la vivienda son zonas de almacenaje que separan las zonas de día y de noche. + info / video