ZETAZEAK ZETAZEAK antzezlanaren eszenografiarako helburu nagusia, ekintza guztiak “2 putzu”tan konzentratzean datza. Mugikorra den putzu batek eta oinarrian “ainguratua” dagoen beste batek osatzen duten eszenaren inguruan gauzatzen da obra. Putzuek eszenen argiztapen nagusia daramate berauen baitan integraturik. Ahalik eta erabilera aldakor eta anitzena lortzea da helburu, obra aurkezten den eszenatokiarekiko menpekotasuna gutxituz. / El objetivo principal de la escenografía para la obra de teatro CETACEAS consiste en concentrar los acontecimientos en "2 pozos". Un pozo móvil y otro "anclado" en la base, conforman la escena alrededor del cual se desarrolla la obra. Los pozos integran gran parte de la iluminación de las escenas representadas. Se pretende conseguir la mayor versatilidad posible para no depender del espacio en el que se representa la obra. + info / video